Stona vaga

Opis

Svi delovi mehanizma vage izrađeni su od kvalitetnih konstruktivnih čelika, noževi i ležišta su od legiranog visokokvalitetnog čelika propisano termički obrađenih. Kabinet i kućište vage su tako oblikovani da zaštite mehanizam i da daju što manju težinu vage, tako da je ona pogodna za prenošenje. Vaga ima standardno ugrađenu libelu posebne konstrukcije radi kontrole horizontalnosti položaja vage. Merna naprava je hromirana poluga sa pomičnim tegom jake i jednostavne konstrukcije, lagana za upotrebu, dugog veka trajanja i bez potrebe za čestim servisiranjem. Antikorozivna zaštita uspešno je izvedena sa dva sloja osnovne i pokrivne boje.

Tip vage Merni opseg (kg) Najmanji podeljak (g) Dimenzije platforme (mm)
od do
SV-5 1 50 50 420 x 450
SV-10 2 100 100 420 x 450
SV-20 2 200 100 590 x 700