OVERAVANJE BAŽDARENJE

Overavanje vaga, baždarenje vaga Vaga Mont Beograd

Overavanje vaga, baždarenje vaga

Overavanje vaga, merila ili baždarenje vaga, merila je pregled merila od strane ovlašćenog tela radi utvrđivanja propisanih karakteristika mernog uređaja.

Nakon pregleda merila/mernog uređaja, ovlašćeno telo utvrđuje da li je merilo u skladu sa odobrenim tipom, odnosno da li ispunjava propisane metrološke zahteve.

Ukoliko merilo ispunjava propisane zahteve, ono se žigoše plombom odnosno zaštitnom nalepnicom. Nakon baždarenja vaga, merilo se plombira da bi se zaštitilo od neovlašćenog podešavanja.

Ukoliko ovlašćeno telo utvrdi da određeno merilo nije u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ne ispunjava propisane metrološke zahteve, donosi rešenje kojim odbija overavanje merila.

Overavati se mogu samo vage merila koja imaju Rešenje o odobrenju tipa. Rešenje o odobrenju tipa merila izdaje Direkcija za mere , na zahtev domaćeg proizvođača, ovlašćenog uvoznika, odnosno ovlašćenog distributera stranog proizvođača merila.

Prilikom kupovine VAGA, MERNOG UREĐAJA, unapred utvrdite koja je cena redovnog servisa i overavanja, baždarenja vage. Servis ne mora da obavlja firma od koje ste je kupili ali je čest slučaj da samo ona proizvodi ili uvozi komponente koje su potrebne za taj model, pa se u praksi dešava da nešto što na početku deluje jeftinije na kraju izađe značajno skuplje, pogotovo kada su KAMIONSKE VAGE , KOLSKE VAGE u pitanju.

VAGA MONT DOO BEOGRAD, obavlja OVERAVANJE, BAŽDARENJE odnosno ŽIGOSANJE vaga.

Administrativne takse

Prigovor/ žalba

Rešenje

Zahtev za overavanje merila