O nama

VAGA MONT d.o.o  je preduzeće za proizvodnju, uvoz, prodaju,servis i overavanje vaga i vagarske opreme. Nas proizvodni i prodajni tim sastavljen je od visokokvalifikovanih majstora i trgovaca sa bogatim radnim iskustvom. Postavljajući nove tehnologije proizvodnje, samostalno, ili u saradnji s partnerima, uvek se vodilo računa o očuvanju kvaliteta i uspostavljanju korektnog odnosa prema strankama.

Opširnije

Servis vaga

Vršimo servis i pripremu za redovno žigosanje svih vrsta vaga. U zavisnosti od nosivosti i veličine vage servis obavljamo u našem pogonu ili na mestu gde je merilo postavljeno

Pored servisa radimo i takozvane hibridizacije vaga, odnosno prepravljanje mehaničkih merila mase u elektronska.Ovo je vrlo pogodno jer se uz relativno malo ulaganje dobija elektronsko prikazivanje izmerene mase, a taj podatak se dalje može obrađivati u PC-u, štampati...

 

Serifikati