Metalni kalupi

Metalni kalupi za uzimanje uzoraka betona izrađuju se od gvožđa u skladu sa standardom EN 12390-1. Kalupi su dimienzija 10×10, 15×15, 20x20cm i uvek ih imamo na stanju.

Partija betona podrazumeva količinu betona koja se ugrađuje u toku jednog dana.

Zahtevan broj uzoraka po jednoj partiji je 3 (tri) komada pri čemu Nadzod zadržava pravo da zahteva uzimanje većeg broja uzoraka ako to bude smatrao potrebnim.

Uzorci su kocke ivice 20cm i moraju se čuvati u vodi ili sredini sa najmanje 95% relativne vlage, pri temperaturi od 20±3⁰C. Za dokazivanja postignute čvrstoće betona vršiti Opit loma betonske kocke.

Pišite na vagamont@eunet.rs ili pozovite na telefon 011/3544-042.