Servis vaga

U okviru naše poslovne delatnosti obavljamo popravke, servise i remonte svih vrsta elektronskih (analognih i digitalnih) vaga, kao i mehaničkih vaga. U zavisnosti od nosivosti i veličine vage servis obavljamo u našem pogonu ili na mestu gde je merilo postavljeno.

Pored redovnog servisa radimo i generalne remonte mehaničkih ili postojećih hibridnih vaga na potpuno elektronske vage uključujući i pripremne građevinske radove gde je to potrebno. Takođe, ovako modernizovana merila mase – vage, povezujemo na personalne računare ugradnjom savremenih softvera za obradu i štampanje rezultata merenja. Uz softvere vršimo ugradnju sistema za video nadzor i fotografisanje vozila prilikom merenja, kao i sisteme za kontrolu pravilnog nailaska vozila pri merenju.