ŽELEZNIČKE VAGE2023-03-24T13:31:33+00:00

ŽELEZNIČKE VAGE

Železnička vaga tipa KV 100-E namenjena je statičkom merenju železničkih vagona na koloseku širine 1435mm. Nosivost ovog modela je do 100t.

Merni most vage dužine je 20m i širine 1800mm. Izrađen je od INP nosača, a međusobno spojen poprečnim vezama od valjanih i varenih UNP nosača.

Go to Top