Kolsko-železničke elektronske vage(KVK-100)

Opis

Tip vage Merni opseg (t) Najmanji podeljak (kg) Dimenzije (m)
od do
VV – 100 1 100 50 20 x 1,5
KVV – 100 1 100 50 20 x 3

NAPOMENA: – Ove vage imaju mogućnost dva opsega merenja:do 60t vaga meri sa podeokom 20 kg, a od 60 t do 100 t sa podeokom 50 kg)
– proizvodimo i specijalnu verziju kod koje je moguće kako nezavisno prikazivanje mase sa jednog mosta, tako i zbirno sa oba (pogodno pri merenju kraćih vagona jer ih nije potrebno odvajati)
– vaga tipa KVV-100 je kombinovana, tzv.kamionsko-vagonska vaga, na kojoj je moguće merenje i kamiona i vagona