Sertifikati

Preduzeće “Vaga Mont” je uspostavilo sistem menadžmenta:

  • Kvalitetom – primenjuje ga u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001,
  • Zaštitom životne sredine – primenjuje ga u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001,
  • Zaštitom zdravlja I bezbednosti I bezbednosti na radu – primenjuje ga u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 18001.

Akreditovano smo telo, tip C, za ocenu usaglašenosti u skladu sa standardom 17020 – laboratija za pregled neautomatskih vaga mernog opsega do 100 000kg.