REFERENCE

Lista firmi u poslednjih nekoliko godina. (kolske i železničke vage)

Elektromehaničke i elektronske vage sa čeličnom i betonskom platformom