Vagonska – železnička vaga za merenje železničkih kompozicija u pokretu bez zaustavljanja

Opis

• Vaga za dinamičko merenje vagona sa rasutim teretom
• Zahtevi
• Potreba za tačnim i pouzdanim merenjem
• Merenja treba da imaju dobra ponovljivost
• Merenje se izvodi brzo i jednostavno
• Koristi se savremena IT tehnologija,
• Potreba za povezivanjem na informacioni sistem kupca
• Brza i jednostavna instalacija
• Konstrukcija je projektovana za rad u teškim industrijskim uslovima
• Jednostavno održavanje