Mehanička magacinska vaga

Opis

Mehanička magacinske vaga

Svi delovi mehanizma vage izrađeni su od kvalitetnih konstruktivnih čelika, noževi i ležišta su od legiranog visokokvalitetnog čelika propisano termički obrađenih. Kabinet i kućište vage su tako oblikovani da zaštite mehanizam i da daju što manju težinu vage, tako da je ona pogodna za prenošenje. Vaga ima standardno ugrađenu libelu posebne konstrukcije radi kontrole horizontalnosti položaja vage. Merna naprava je hromirana poluga sa pomičnim tegom jake i jednostavne konstrukcije, lagana za upotrebu, dugog veka trajanja i bez potrebe za čestim servisiranjem. Antikorozivna zaštita uspešno je izvedena sa dva sloja osnovne i pokrivne boje.

Tip vage Merni opseg (kg) Najmanji podeljak Dimenzije platforme (mm)
od do
MV-1 1 100 50g 590 x 700
MV-2 2 200 100g 590 x 700
MV-3 2 300 100g 660 x 870
MV-5 4 500 200g 660 x 870
MV-10 10 1000 500g 930 x 1000
MV-20 20 2000 1kg 1500 x 1400
MV-50 40 5000 2kg 1500 x 3000
MV-100 100 10000 5kg 1500 x 3000