Magacinska sa 4 merna pretvarača

Opis

Ova vaga je namenjena merenju svih vrsta tereta i postavlja se na ravnu betonsku podlogu tako da ne iziskuje posebno postolje. Ram(postolje) vage, kao i ostali delovi konstrukcije su izrađeni od kvalitetnog čeličnog lima tako da je konstrukcija vage postojana i u teškim uslovima rada. Vaga nema pokretnih delova podložnih habanju, što znači da je potpuno elektronska tako da se rezultat merenja očitava digitalno. Postolje vage se oslanja na četiri merna pretvarača sile koji su povezani sa elektronskim pokaznim uređajem gde se obrađuje električni signal koji preko spoljne kutije dolazi iz elektromehaničkih mernih pretvatrača sa otpornim mernim trakama, a što se obavlja u mikroračunaru posle pojačanja i A/D pretvaranja i iskazuje se kao vrednost izmerene mase. Platforma vage se dovodi u referentni položaj za merenje ugrađenim podesivim nožicama, a zaštita od preopterećenja (centričnog i ekscentričnog) podešena je prema uputstvu proizvođača elektronike. Elektronski pokazni uređaj ima mogućnost postavljanja na stubu vage ili zidu, tj. prostoriji za nadzor, a takođe ima mogućnost povezivanja sa PC računarom i štampačem vagarskih kartica radi akvizicije rezultata merenja za šta se isporučuje poseban program.

Tip vage Merni opseg (kg) Najmanji podeljak (kg) Dimenzije platforme(mm)
MV – 10E 10 – 1000 0,5 1000 x 1250
MV – 15E 20 – 1500 1 1500 x 1250
MV – 20E 20 – 2000 1 2000 x 1250
MV – 30E 20 – 3000 1 2000 x 1500