ST-1-5 – elektronska sa 4 merna pretvarača(od 500 do 3000kg)

Opis

Ovaj tip vaga namenjen je preciznom odmeravanju mase žive stoke. Vaga nema pokretne delove podložne habanju, što znači da je potpuno elektronska. Postolje vage oslanja se na četiri merna pretvarača sile koji su povezani sa elektronskim pokaznim uređajem gde se obrađuje električni signal. Vrednost izmerene mase očitava se digitalno. Elektronski pokazni uređaj ima mogućnost postavljanja na stubu vage ili zidu. Može se povezati sa PC računarem.

Tip vage Merni opseg Najmanji podeljak (kg) Gabaritne mere
od do A B C
EST – 1 4 500 0,2 1200 800 1000
EST – 2 10 1000 0,5 1200 1000 1300
EST – 3 20 1500 1 2000 1000 1300
EST – 4 20 2000 1 2000 1000 1300
EST – 5 20 2500 1 2500 1250 1300