ST3- pokretna mehanička sa mernom polugom, rudom i točkovima(do 1500kg)

Opis

U slučaju da kupac ima potrebu prenošenja vage na veću udaljenost možemo Vam izraditi POKRETNU vagu sa rudom i točkovima ST-3.

Ovaj tip vaga namenjen je odmeravanju mase žive stoke. Nosivost vage, kao i dimenzija platforme su takve da se može izmeriti i najkrupnija stoka. Svi delovi mehanizma vage izrađeni su od kvalitetnih konstruktivnih čelika a noževi i ležišta su od legiranog visokokvalitetnog čelika, propisano termički obrađeni.

Da bi se obezbedilo prenošenje vage, na kućištu vage je postavljena blokada platforme kao i nosač, radi kačenja na traktor.

Postolje vage sa mostom za teret je izrazito niske konstrukcije(visine 100mm) što olakšava uvođenje stoke u ograđeni prostor. Merna naprava je hromirana poluga sa pomičnim tegom. Antikorozivna zaštita uspešno je izvedena sa dva sloja osnovne i pokrivne boje.

Tip vage Merni opseg (kg) Najmanji podeljak (kg) Gabaritne mere (mm)
od do A B C
ST – 1 4 500 0,2 1200 800 1000
ST – 2 20 1500 1 2000 1000 1300
ST – 3 20 1500 1 2000 1000 1300