stočne više vaga (2)

ST2- mehanička sa mernom polugom, rudom i točkovima

Opis

Ovaj tip vaga namenjen je odmeravanju mase žive stoke. Nosivost vage, kao i dimenzija platforme su takve da se može izmeriti i najkrupnija stoka. Svi delovi mehanizma vage izrađeni su od kvalitetnih konstruktivnih čelika a noževi i ležišta su od legiranog visokokvalitetnog čelika, propisano termički obrađeni.

Da bi se obezbedilo prenošenje vage, na kućištu vage je postavljena blokada platforme kao i nosač, radi kačenja na traktor.

Postolje vage sa mostom za teret je izrazito niske konstrukcije(visine 100mm) što olakšava uvođenje stoke u ograđeni prostor. Merna naprava je hromirana poluga sa pomičnim tegom. Antikorozivna zaštita uspešno je izvedena sa dva sloja osnovne i pokrivne boje.

Tip vageMerni opseg (kg)Najmanji podeljak (kg)Gabaritne mere (mm)
oddoABC
ST – 145000,212008001000
ST – 22015001200010001300
ST – 32015001200010001300