Kamionske tepih vage sa betonskim mostom

Kamionske tepih vage sa betonskim mostom

Opis

Kamionske Vage ovog tipa namenjene su merenju svih vrsta teretnih vozila do najveće mase od 60 tona. Most je maksimalne dužine do 18m i maksimalne širine do 3m.

Kamionske Vage se montiraju na unapred pripremljene podloge i potpuno su elektronske, tj. nema pokretnih mehaničkih delova podložnih habanju čime je obezbeđena velika preciznost, siguran i dugotrajan rad.

Noseća merna platforma za ove KAMIONSKE VAGE je armirano betonska, dimenzionisana da može da podnese opterećenja i najvećih vozila koja su u saobraćaju. Sa čeonih strana noseće platforme postavljaju se odbojnici (apsorberi šoka) koji obezbeđuju pravilan položaj mosta tako da je upotreba KAMIONSKE VAGE sigurna i pouzdana.

TIP VAGE MERNI OPSEG(kg) NAJMANJI PODELJAK(KG) DUŽINA MOSTA(m) ŠIRINA MOSTA(m)
KV 10/15 10 000 5 5,5/6 2,5/3
KV 20 20 000 10 8 3
KV 30 30 000 10 10 3
KV 60 60 000 20 18 3