Kamionske tepih vage sa metalnim mostom

Kamionske tepih vage sa metalnim mostom

Opis

Kamionske vage ovog tipa namenjene su merenju svih vrsta teretnih vozila do najveće mase od 60 tona. Most je maksimalne dužine do 18m i maksimalne širine do 3m. Za specijalne namene moguće je izraditi kamionsku vagu većih dimenzija i nosivosti.

Kamionske vage se montiraju na unapred pripremljenu podlogu i potpuno su elektronske, tj. nema pokretnih mehaničkih delova podložnih habanju čime je obezbeđena velika preciznost, siguran i dugotrajan rad.

Noseće merne platforme su metalne, dimenzionsane tako da mogu da podnesu opterećenja i najvećih vozila koja su u saobraćaju. Sa čeonih strana, kao i kod samih mernih pretvarača sile, postavljaju se odbojnici (apsorberi šoka) koji obezbeđuju pravilan položaj mostova, tako da je upotreba kamionske vage sigurna i pouzdana.

TIP VAGE MERNI OPSEG(kg) NAJMANJI PODELJAK(KG) DUŽINA MOSTA(m) ŠIRINA MOSTA(m)
KV 10/15 10 000 5 5,5/6 2,5/3
KV 20 20 000 10 8 3
KV 30 30 000 10 10 3
KV 60 60 000 20 18 3