Kamionska tepih vaga sa betonskim mostom

Opis

Kamionska Vaga ovog tipa namenjena je merenju svih vrsta teretnih vozila do najveće mase od 60 tonaMost je maksimalne dužine do 18m i maksimalne širine do 3m.

Kamionska Vaga se montira na unapred pripremljenu podlogu i potpuno je elektronska, tj. nema pokretnih mehaničkih delova podložnih habanju čime je obezbeđena velika preciznost, siguran i dugotrajan rad.

Noseća merna platforma je armirano betonska, dimenzionisana da može da podnese opterećenja i najvećih vozila koja su u saobraćaju. Sa čeonih strana noseće platforme postavljaju se odbojnici (apsorberi šoka) koji obezbeđuju pravilan položaj mosta tako da je upotreba kamionske vage sigurna i pouzdana.

TIP VAGE MERNI OPSEG(kg) NAJMANJI PODELJAK(KG) DUŽINA MOSTA(m) ŠIRINA MOSTA(m)
KV 10/15 10 000 5 5,5/6 2,5/3
KV 20 20 000 10 8 3
KV 30 30 000 10 10 3
KV 60 60 000 20 18 3