kolsko_zeleznicka (1)

Kolsko-železničke elektronske vage(KVK-100)

Opis

Tip vageMerni opseg (t)Najmanji podeljak (kg)Dimenzije (m)
oddo
VV – 10011005020 x 1,5
KVV – 10011005020 x 3

NAPOMENA: – Ove vage imaju mogućnost dva opsega merenja:do 60t vaga meri sa podeokom 20 kg, a od 60 t do 100 t sa podeokom 50 kg)
– proizvodimo i specijalnu verziju kod koje je moguće kako nezavisno prikazivanje mase sa jednog mosta, tako i zbirno sa oba (pogodno pri merenju kraćih vagona jer ih nije potrebno odvajati)
– vaga tipa KVV-100 je kombinovana, tzv.kamionsko-vagonska vaga, na kojoj je moguće merenje i kamiona i vagona