vaga 60t sa mostom čel konstrukcija u plitkoj jami

Kamionska vaga sa metalnim mostom u plitkoj jami

Opis

Vaga ovog tipa namenjena je merenju svih vrsta teretnih vozila do najveće mase od 60 tona. Most je maksimalne dužine do 18m i maksimalne širine do 3m.

Vaga se se smešta u betonsku jamu i potpuno je elektronska, tj. nema pokretnih mehaničkih delova podložnih habanju čime je obezbeđena velika preciznost, siguran i dugotrajan rad.

Noseća merna platforma je čelična konstrukcija, dimenzionisana da može da podnese opterećenja i najvećih vozila koja su u saobraćaju. Sa čeonih strana noseće platforme postavljaju se odbojnici(apsorberi šoka) koji obezbeđuju pravilan položaj mosta tako da je upotreba vage sigurna i pouzdana.

TIP VAGEMERNI OPSEG(kg)NAJMANJI PODELJAK(KG)DUŽINA MOSTA(m)ŠIRINA MOSTA(m)
KV 10/1510 00055,5/62,5/3
KV 2020 0001083
KV 3030 00010103
KV 6060 00020183