ST3- pokretna mehanička sa mernom polugom, rudom i točkovima(do 1500kg)

U slučaju da kupac ima potrebu prenošenja vage na veću udaljenost možemo Vam izraditi POKRETNU vagu sa rudom i točkovima ST-3.

Ovaj tip vaga namenjen je odmeravanju mase žive stoke. Nosivost vage, kao i dimenzija platforme su takve da se može izmeriti i najkrupnija stoka. Svi delovi mehanizma vage izrađeni su od kvalitetnih konstruktivnih čelika a noževi i ležišta su od legiranog visokokvalitetnog čelika, propisano termički obrađeni.

Da bi se obezbedilo prenošenje vage, na kućištu vage je postavljena blokada platforme kao i nosač, radi kačenja na traktor.

Postolje vage sa mostom za teret je izrazito niske konstrukcije(visine 100mm) što olakšava uvođenje stoke u ograđeni prostor. Merna naprava je hromirana poluga sa pomičnim tegom. Antikorozivna zaštita uspešno je izvedena sa dva sloja osnovne i pokrivne boje.

Tip vage

Merni opseg (kg)

Najmanji podeljak (kg)

Gabaritne mere (mm)

od

do

A

B

C

ST - 1

4

500

0,2

1200

800

1000

ST - 2

20

1500

1

2000

1000

1300

ST - 3

20

1500

1

2000

1000

1300