ST-1-5 - elektronska sa 4 merna pretvarača(od 500 do 3000kg)

Ovaj tip vaga namenjen je preciznom odmeravanju mase žive stoke. Vaga nema pokretne delove podložne habanju, što znači da je potpuno elektronska. Postolje vage oslanja se na četiri merna pretvarača sile koji su povezani sa elektronskim pokaznim uređajem gde se obrađuje električni signal. Vrednost izmerene mase očitava se digitalno. Elektronski pokazni uređaj ima mogućnost postavljanja na stubu vage ili zidu. Može se povezati sa PC računarem.

Tip vage

Merni opseg

Najmanji podeljak (kg)

Gabaritne mere

od

do

A

B

C

EST - 1

4

500

0,2

1200

800

1000

EST - 2

10

1000

0,5

1200

1000

1300

EST - 3

20

1500

1

2000

1000

1300

EST - 4

20

2000

1

2000

1000

1300

EST - 5

20

2500

1

2500

1250

1300