REFERENC LISTA FIRME “VAGA MONT”A.D. u poslednjih nekoliko godina

(kolske i železničke vage)

Elektromehaničke i elektronske vage sa čeličnom i betonskom platformom