Platformska sa jednim mernim pretvaračem

 

Ova vaga je namenjena merenju svih vrsta tereta i postavlja se na ravnu betonsku podlogu tako da ne iziskuje posebno postolje. Ram(postolje) vage, kao i ostali delovi konstrukcije su izrađeni od kvalitetnog čeličnog lima tako da je konstrukcija vage postojana i u teškim uslovima rada. Vaga nema pokretnih delova podložnih habanju, što znači da je potpuno elektronska tako da se rezultat merenja očitava digitalno. Postolje vage se oslanja na četiri merna pretvarača sile koji su povezani sa elektronskim pokaznim uređajem gde se obrađuje električni signal koji preko spoljne kutije dolazi iz elektromehaničkih mernih pretvatrača sa otpornim mernim trakama, a što se obavlja u mikroračunaru posle pojačanja i A/D pretvaranja i iskazuje se kao vrednost izmerene mase. Platforma vage se dovodi u referentni položaj za merenje ugrađenim podesivim nožicama, a zaštita od preopterećenja (centričnog i ekscentričnog) podešena je prema uputstvu proizvođača elektronike. Elektronski pokazni uređaj ima mogućnost postavljanja na stubu vage ili zidu, tj. prostoriji za nadzor, a takođe ima mogućnost povezivanja sa PC računarom i štampačem vagarskih kartica radi akvizicije rezultata merenja za šta se isporučuje poseban program.

Tip vage

Merni opseg (kg)

Najmanji podeljak (g)

Dimenzije platforme(mm)

od

do

PMV-60E

0,4

60

20

400 x 500

PMV-100E

1

100

50

400 x 500

PMV-150E

1

150

50

500 x 600

PMV-200E

2

200

100

500 x 600

PMV-300E

2

300

100

600 x 600

PMV-500E

4

500

200

800 x 800