Mehanička magacinske vaga

Svi delovi mehanizma vage izrađeni su od kvalitetnih konstruktivnih čelika, noževi i ležišta su od legiranog visokokvalitetnog čelika propisano termički obrađenih. Kabinet i kućište vage su tako oblikovani da zaštite mehanizam i da daju što manju težinu vage, tako da je ona pogodna za prenošenje. Vaga ima standardno ugrađenu libelu posebne konstrukcije radi kontrole horizontalnosti položaja vage. Merna naprava je hromirana poluga sa pomičnim tegom jake i jednostavne konstrukcije, lagana za upotrebu, dugog veka trajanja i bez potrebe za čestim servisiranjem. Antikorozivna zaštita uspešno je izvedena sa dva sloja osnovne i pokrivne boje.

 

Tip vage

Merni opseg (kg)

Najmanji podeljak

Dimenzije platforme (mm)

od

do

MV-1

1

100

50g

590 x 700

MV-2

2

200

100g

590 x 700

MV-3

2

300

100g

660 x 870

MV-5

4

500

200g

660 x 870

MV-10

10

1000

500g

930 x 1000

MV-20

20

2000

1kg

1500 x 1400

MV-50

40

5000

2kg

1500 x 3000

MV-100

100

10000

5kg

1500 x 3000