Kolsko-železničke elektronske vage(KVK-100)

Tip vage

Merni opseg (t)

Najmanji podeljak (kg)

Dimenzije (m)

od

do

VV - 100

1

100

50

20 x 1,5

KVV - 100

1

100

50

20 x 3


NAPOMENA: - Ove vage imaju mogućnost dva opsega merenja:do 60t vaga meri sa podeokom 20 kg, a od 60 t do 100 t sa podeokom 50 kg)
- proizvodimo i specijalnu verziju kod koje je moguće kako nezavisno prikazivanje mase sa jednog mosta, tako i zbirno sa oba (pogodno pri merenju kraćih vagona jer ih nije potrebno odvajati)
- vaga tipa KVV-100 je kombinovana, tzv.kamionsko-vagonska vaga, na kojoj je moguće merenje i kamiona i vagona