Kamionska(kolska) tepih vaga sa betonskim mostom( sa 1 ili 3 segmenta)

Vaga ovog tipa namenjena je merenju svih vrsta teretnih vozila do najveće mase od 60 tona. Most je maksimalne dužine do 18m i maksimalne širine do 3m.

Vaga se montira na unapred pripremljenu podlogu i potpuno je elektronska, tj. nema pokretnih mehaničkih delova podložnih habanju čime je obezbeđena velika preciznost, siguran i dugotrajan rad.

Noseća merna platforma je armirano betonska, dimenzionisana da može da podnese opterećenja i najvećih vozila koja su u saobraćaju. Sa čeonih strana noseće platforme postavljaju se odbojnici(apsorberi šoka) koji obezbeđuju pravilan položaj mosta tako da je upotreba vage sigurna i pouzdana.

TIP VAGE

MERNI OPSEG(kg)

NAJMANJI PODELJAK(KG)

DUŽINA MOSTA(m)

ŠIRINA MOSTA(m)

KV 10/15

10 000

5

5,5/6

2,5/3

KV 20

20 000

10

8

3

KV 30

30 000

10

10

3

KV 60

60 000

20

18

3