Dozirne vage(kontrolno rotaciono sito)

 

Dozirne vage - za pojedinačno doziranje više vrsta materijala